รองชนะเลิศอันดับ 1 Piano solo รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

           ผลการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2024 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
ณ 
อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1. ประเภท Piano solo รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ด.ช. ภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา ม.3/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พร้อมเงินรางวัล 7,500 บาท

2. ประเภท Violin solo รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ด.ช. ภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา ม.3/12 ได้รับรางวัลดีเด่น