ชนะเลิศบาสเกตบอลเทพมิตรศึกษา 3×3 ประจำปี 2567

            ผลการแข่งขันบาสเกตบอลเทพมิตรศึกษา 3×3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567
ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่
-นายสุวัฒนา อุไรวรรณ ม.4/4
-นายอัษฎา บุรพัฒน์ ม.4/5
-นายเซบัสเตียน บูลฮ์ ม.5/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย
-นายเทพพิทักษ์ พยัคฆา ม.4/4
-นายณัฐวุฒิ โสภา ม.4/4
-นายเขมฤทธิ์ โอฐคำ ม.4/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่
-นายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์ ม.4/1
-นายอนิวัฒน์ ชูช่วย ม.4/4
-นายกฤดิณัฐ มีเพียร ม.4/5
-นายสุทธิรักษ์ หิรัญรัตน์ ม.5/4

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ นายอัษฎา บุรพัฒน์ ม.4/5