คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ 2567 ครั้งที่ 3

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 3)