ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 PCEx รินทิพย์ โอเพ่น 2024

             ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 PCEx รินทิพย์ โอเพ่น 2024 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้แก่
-เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณน้อย ม.3/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้แก่
-เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช ม.4/6
-เด็กชายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์ ม.4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้แก่
-เด็กชายเมธพนธ์ เพิ่มเยาว์ ม.3/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้แก่
-เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร ม.4/7
-เด็กชายธนกรณ์ พรหมหีต ม.4/5
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ 
-เด็กชายเมธพนธ์ เพิ่มเยาว์ ม.3/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นประชาชนหญิง ได้แก่
-นางสาวภัคญ์นิฐา อินลา ม.6/5
-นางสาวนันทิยา ร่วมธรรม ม.6/5