รับมอบโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2566

             วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงกนกวรรณ จันทภาโส หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เดินทางรับมอบโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ
มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร