ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงธน สิทธิคุณ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
และคณะผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายธงธน สิทธิคุณ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 โดยกระทรวงศึกษาธิการ