ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลมอบตัว ม.1 ม.4 รอบทั่วไป 2567

            ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประเภทโรงเรียนที่มีอัตรการแข่งขันสูง

1. รายงานตัว ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลการมอบตัวได้เมื่อทางโรงเรียนอนุมัติการรายงานตัวให้
2. ระบุข้อมูลการมอบตัว (เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก *บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน เฉพาะธนาคารกรุงไทย)(กรณีใช้ชื่อบัญชีเป็นชื่อนักเรียนไม่ได้ ให้ใช้ชื่อบัญชีว่า ชื่อผู้ปกครอง เพื่อ ชื่อนักเรียน)
3. อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank), หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงศึกษา
*หน้าสมุดบัญชีธนาคาร(หน้าที่มีเลขบัญชี)ของนักเรียน(Book Bank) สามารถอัปโหลดหลังจากวันมอบตัวได้ ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
*การยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัว จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนระบุข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งเอกสารให้สำนักงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว

*รูปตัวอย่างหน้าจอ