จัดหาที่เรียนวิถีใหม่ เข้าใจนักเรียน ลดภาระผู้ปกครอง

              สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังลูกๆ นักเรียนว่าเมื่อทราบผลการสอบเข้าม.1 และ ม.4 แล้ว นักเรียนสอบเข้าไม่ได้หรือยังไม่มีที่เรียน ให้ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนที่ว่างได้จาก http://eservice.kandit.ac.th/admission/ โดยระบบจะเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม -5 เมษายน 2567