ชนะเลิศต้นเเบบระดับยอดเพชรปีที่ 1 ระดับภาคใต้ ประเภทสถานศึกษา

             วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นางเพียงเเข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และนายประหยัด ไทยเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ร่วมให้กำลังใจตัวเเทนนักเรียน ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคใต้

ได้แก่
1.น.ส.วิสสุตา กวมทรัพย์
2.น.ส.คุณัญญา คุ้มภัย
3.น.ส.ณิชวดี มงคลนิมิตร
4.น.ส.พรธีรา ไทยเสน
ณ โรงเเรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

•• ผลการประกวด ••
ชนะเลิศต้นเเบบระดับยอดเพชรปีที่ 1 ระดับภาคใต้ ประเภทสถานศึกษา ไปประกวดต่อระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี