นางวนิดา คงอุดหนุน ได้รับการคัดเลือก “ครูดีเด่นระดับประเทศ”

            ขอแสดงความยินดีกับ นางวนิดา คงอุดหนุน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับการคัดเลือก “ครูดีเด่นระดับประเทศ”
ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย