รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7

            น.ส.ธนิสรา จงควินิต ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7
ภาคใต้ (South) ในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2566 ณ สนามเทนนิส The Oceanic Sportel จังหวัดภูเก็ต