รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า ในหัวข้อ รถยนต์ในฝัน TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST ประจำปี 2566  ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ 
รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี
ด.ญ. จิรภิญญา เหล็กกล้า
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี
ด.ช. กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี
ด.ญ. พรสินี ชูหนู
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          ในนามของผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามข่าวสาร รายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับประเทศ
Facebook Fanpage TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST