ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

              วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เพื่อมอบนโยบายการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี