ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

                  วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา
พร้อมด้วย พันตำรวจโท ชวรวย ฉิมเรศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้ใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา