พิธีมอบรางวัลการแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ

              วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายไพศาล ชนีมาส รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นายยุทธนา รัตโน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และผู้สนับสนุน ร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา