รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ซัมเมอร์เวียงสระ ประจำปี 2566

         การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ซัมเมอร์เวียงสระ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ สนามสาธารณสุขเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่
-เด็กชายพีรภาส ศรีทอง ม.2/7
-เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร ม.3/1
-เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช ม.3/1
-เด็กชายสุวัฒนา อุไรวรรณ ม.3/6