ประกาศจากงานอนามัยโรงเรียน การใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ