รางวัลรางวัลชนะเลิศ รายการ Thanyapura Youth Open 2023 Tournament 1

      น.ส.ธนิสรา จงควินิต ม.3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน16 ปีและรางวัลชนะเลิศรุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในรายการ Thanyapura Youth Open 2023 Tournament 1 เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จ.ภูเก็ต