กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT การสร้าง LINE Chatbot

           ทางกลุ่มงาน ICT โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ICT เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  หลักสูตร Data Science เรื่องการสร้าง LINE Chatbot ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom meeting ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สนใจ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีคุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ LINE Thailand, Tech Evangelist  เป็นวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่เป็นวิทยากรให้กับโครงการ EST ระดับ ม.2 ถึง 12 ปี จากค่าย SRP Webmaster สู่ ค่าย SRP Chatbot ปีนี้ขยายสู่ระดับชั้น ม.4 ทั้งระดับที่สนใจ