ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ “สรีรวิทยา”

             ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ “สรีรวิทยา”  ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ประเภททีม ได้ลำดับที่ 9  ประกอบด้วย
น.ส.จิรัชญา ชามโสม
น.ส.อธิชา สุราษฎร์
นายเอกรินทร์  อินทร์ดำ
จาก 200 ทีมทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม และประเภทเดี่ยว คัด 10 อันดับแรกได้รางวัลพิเศษ  น.ส.อธิชา สุราษฎร์ ได้คะแนนอันดับ ที่ 4 จากนักเรียนเข้าแข่งขัน 600 คน และเข้ารับการแข่งขันประเภททีมในรอบ  semifinal  และ final ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป