มอบเกียรติให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

          วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบเกียรติให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล และให้โอวาทกับนักเรียน ณ อาคารสม-เพชรวารี