ประชุมปรึกษาหารือหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าระดับ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

         วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมประชุมปรึกษาหารือหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าระดับ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา