สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

      โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกับวัดธรรมบูชา จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 เข้าสอบธรรมศึกษา จำนวน 1,311 คน