รายงานมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

        วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมรายงานมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๕