พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

        วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบหมายให้ นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดย นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี  ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี