ระบำศรีวิชัย งานสังสรรค์เลี้ยงรุ่น ชมรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 42 ปี

           งานนาฏศิลป์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดการแสดงต้อนรับสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากทั่วประเทศ
ชุด ระบำศรีวิชัย ในงานสังสรรค์เลี้ยงรุ่น ชมรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 42 ปี @ สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565