นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2564 จ.สุราษฎร์ธานี

          ขอแสดงความยินดีกับ นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ได้รับการคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2564 จ.สุราษฎร์ธานี
ประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำดับที่ 1