คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ร่วมส่งคุณครู “ศิริกัญญา วัฒนเชื้อ” ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ร่วมส่งคุณครู “ศิริกัญญา วัฒนเชื้อ” ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู “ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย” วิชาเอกสังคมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี