กลุ่มงาน ICT โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มบริหารงาน ด้วย Google Sites ให้กับ Webmaster และทีมงาน ของกลุ่มบริหารงาน

กลุ่มงาน ICT โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มบริหารงาน ด้วย Google Sites ให้กับ Webmaster และทีมงาน ของกลุ่มบริหารงาน โดยมีนางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่เข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่าน Zoom meeting