รุ่นพี่ปี 63 มาแนะแนวการศึกษาน้องๆ ปี 65

งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมดีๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นพี่ปี 63 มาแนะแนวการศึกษาน้องๆ ปี 65