กิติมา เพชรทรัพย์

บันทึกการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

บันทึกการนิเทศการสอน รายงานการนิเทศการสอน Post Views: 1 …

บันทึกการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา นายธนสันต์ ธรรมณรงค์ นักเรียนชั้น ม.4/11 ที่สามารถสอบผ่านเข้าค่าย2 สอวน.วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายธนสันต์ ธรรมณรงค์ ม.4/11 Post Views: 18

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 2 ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน

นายพฤทธิ์ ขุนปลาด ม.4/13 นายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์ ม. …

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 2 ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน Read More »

รายงานสำรวจปัญหาและความพึงพอใจงาน ICT ในด้านการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี และการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาค 1/2565

ด้วยกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้ดำ …

รายงานสำรวจปัญหาและความพึงพอใจงาน ICT ในด้านการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยี และการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาค 1/2565 Read More »