การต่อสายเชื่อมต่อต่างๆระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Projector และ Visualizer กับ Projector แต่ละอาคาร