เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

เชิญชวนทุกท่าน

ส่งผลงานเข้าประกวดบทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

สมัครส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ 1) ประเภทนักเรียน  2) ประเภท นิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี) และ 3) ประเภท ประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน มีความยาว 3 – 5 นาที  ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีในการบรรเลงบทเพลง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “การประกวด   บทเพลงส่งเสริมจรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษา”  

 

 ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าประกวดฯ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา