กำหนดการรับหนังสือเรียน ชุดพละ และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2565

หากนักเรียนไม่สามารถมาตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้แจ้งครูที่ปรึกษารับวันเปิดเทอม