ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สุราษฎร์พิทฯ สร้างชีวิตและเกมให้สมดุล ด้วยหลัก 4 S (Share : Suggest : Solving : Start)”

วันจันทร์ที่18 เมษายน 2565 เวลา  9:00 น.- 11.30 น.
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/jod-huyk-oja
หรือเข้าร่วมด้วยรหัส jod-huyk-oja