เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร ม.3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ18 ปี การแข่งขันเทนนิสหาดใหญ่จูเนียร์โอเพ่น 2022

เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร ม.3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันเทนนิสหาดใหญ่จูเนียร์โอเพ่น 2022 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา