ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ-รายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น.