กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการประชุมนักเรียน ม.3 ที่สมัครใจในการสอบ O-NET

         กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการประชุมนักเรียน ม.3 ที่สมัครใจในการสอบ O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการติวทบทวนความรู้ และการเข้าสอบ ซึ่งจะมีกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2565