สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรและโรงเรียนสุราษฎ์พิทยา ยินดีต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะด้วยความยินดียิ่ง