ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา นายธนสันต์ ธรรมณรงค์ นักเรียนชั้น ม.4/11 ที่สามารถสอบผ่านเข้าค่าย2 สอวน.วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายธนสันต์ ธรรมณรงค์ ม.4/11