ประชุมนักเรียนแกนนำ ICT ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ประชุมนักเรียนแกนนำ ICT เพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนแกนนำ ICTก่อนเปิดเทอมวันแรก มีนักเรียนแกนนำเข้าประชุม 68 คน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566