รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

             ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน 1 อัตรา