ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

              นางสาวณิชวดี   มงคลนิมิตร แกนนำชมรม To Be Number One โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับคัดเลือกจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2566 ณ  เดอะไพน์  รีสอร์ท  ถนนปทุมเสนา  ตำบลท้ายเกาะ  อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี