มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

             วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัล  เกียรติบัตร จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการทางภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มรส. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และการแข่งขันโครงการ ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน จากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา