กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

          5 ธันวาคม 65 เวลา13.00 น. นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 20 นาย ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบุญบันเทิง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน