โครงการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ “ โครงการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart “ ในชื่อผลงาน
“ให้รักดูแลชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด” 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
โครงการประกวดสื่อรณรงค์ “รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด :  Young Kid, Be Smart”
ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่เข้ารอบมีดังนี้
 
ประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จำนวน 5  ผลงาน
• ผลงาน : ยาเสพติดนั้นมันมีพิษ อย่าไปคิด ที่จะลอง
• ผลงาน : ของขวัญวิเศษจากพี่ชาย
• ผลงาน  : ยาเสพติดจะหายไปถ้าร่วมใจรวมพลัง: 
• ผลงาน :  เส้นทาง  
•ผลงาน  : สุรายาเสพติด เสพวันละนิด ทำลายชีวิต ทำลายอนาคต
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน  5 ผลงาน
•ผลงาน : สายไปเสียแล้ว     
•ผลงาน: มีชีวิตสุดจึ้ง โดยไม่พี่งยาเสพติด… 
•ผลงาน : ให้รักดูแลชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด 
•ผลงาน : คลิปหลุดนักเรียนดีเด่นรร.ชื่อดัง   
•ผลงาน : คิดก่อนเชื่อ  
 
ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน 5 ผลงาน 
•ผลงาน : Save Me Save Young
•ผลงาน : หนังสั้น คิดสักนิดก่อนจะลอง
•ผลงาน : รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด Young Kid, Be Smart“
•ผลงาน : การหลงผิดที่เกิดจากครอบครัว
•ผลงาน : ละครสั้น เรื่อง ยาเสพติดทำลายชีวิต เป็นพิษต่อสังคม
 
ประเภทเดี่ยว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จำนวน  6 ผลงาน
• ผลงาน : เด็ก ๆ ถามว่าอ้ายมีบ่                     
• ผลงาน :  เท่าทันจริง รู้จริงเรื่องยาเสพติด 
• ผลงาน :  อยากรู้
• ผลงาน :  สูบบุหรี่แล้วได้อะไร
• ผลงาน : เสพยาดับชีวิต จะเสพติดไปทำไม
• ผลงาน : ยาเสพติดเป็นสิ่งอันตรายเลิกยุ่งเกี่ยวกับมันให้ได้ถ้าใจเราเข้มแข็งพอ
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน  5 ผลงาน
• ผลงาน : ยาเสพติด ภัยร้าย วัยรุ่นยุคใหม่ ป้องกันได้ด้วยตนเอง
• ผลงาน : เด็กหลังห้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
• ผลงาน : สุรายาเสพติด เปลี่ยนชีวิตคนให้หม่นหมอง อย่าคิดลองต้องห่างไกล
• ผลงาน : ยาเสพติดทำให้สมองคุณถูกทำลาย คนข้างกายเหมือนตายทั้งเป็น
• ผลงาน : บังคับ
 
ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน 2 ผลงาน 
• ผลงาน : ความสุขชั่ว แต่เป็นความเศร้าถาวร
• ผลงาน : บุหรี่จุดเริ่มต้นของยาเสพติดทั้งมวล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม – รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด “Young Kid, Be Smart”