งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

                      นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มอบหมายให้นายภิษช์วิศักดิ์  แก้วมณี และนางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด นำนักเรียนยุวกาชาดระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี