คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัล ในการประกวด คลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ รักได้ รักเป็น ปลอดภัยไกลโควิด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ชุมพร

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในการประกวด คลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ รักได้ รักเป็น ปลอดภัยไกลโควิด” ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ชุมพร
ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ จากเรื่อง What if…ถ้า(ไม่)รักตัวเอง
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากเรื่อง 14
รางวัลการเข้าร่วมการประกวด จากเรื่อง Lost in mind