การประกวด SRP Born To Be Idol 2023

              วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2566  เวลา 15.10 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้จัดการประกวด SRP Born To Be Idol 2023 เพื่อคัดเลือกตัวเเทนนักเรียนเเข่งขันต่อระดับจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูลมัย  สังขนิตย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นกรรมการตัดสินและร่วมให้คำแนะนำ โดยผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่
นางสาวปิยธิดา บุญเเทน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา