ร่วมประชุมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

             วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทน
คณะครูและนักเรียน ร่วมประชุมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา